Tập tin:Flag of the Republic of China.svg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(tập tin SVG, 900×600 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 620 B)

Mô tả 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Flag_of_the_Republic_of_China.svg

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:30, 11/12/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:30, 11/12/2010900×600 (620 B)Future ahead (Thảo luận | đóng góp)http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Flag_of_the_Republic_of_China.svg
22:29, 11/12/2010
Hình thu nhỏ có lỗi: convert: no decode delegate for this image format `/tmp/magick-RCkdycNS' @ error/constitute.c/ReadImage/532.
convert: missing an image filename `PNG:/tmp/transform_2d1c5e8d7efb-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3015.
3.000×2.000 (1 kB)Future ahead (Thảo luận | đóng góp)http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Flag_of_the_Republic_of_China.svg
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.