Tập tin:Frans-Hals-Portret-van-Rene-Descartes.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(817×1.000 điểm ảnh, kích thước tập tin: 151 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện03:02, 16/4/2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:02, 16/4/2014817×1.000 (151 kB)Maintenance script (Thảo luận)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.