Tập tin:GapJProtein in RatNeuronStemCells J.KoreanCancerPrevention.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
GapJProtein_in_RatNeuronStemCells_J.KoreanCancerPrevention.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1,75 MB, kiểu MIME: application/pdf)
  • Gap junction stem cell in rat brain

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện18:53, 19/3/20140×0 (1,75 MB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)* Gap junction stem cell in rat brain
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.