Tập tin:Genistein.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Genistein.png(kích thước tập tin: 6 kB, kiểu MIME: text/plain)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

cấu tạo của genistein

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:33, 30/4/2008 (6 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)cấu tạo của genistein
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.