Tập tin:Giao-an-Hinh-hoc-10-SGK-2000-Chuong-II-He-thuc-luong-trong-tam-giac-va-trong-duong-tron.zip

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giao-an-Hinh-hoc-10-SGK-2000-Chuong-II-He-thuc-luong-trong-tam-giac-va-trong-duong-tron.zip(kích thước tập tin: 285 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Một file .zip, chứa các bài soạn (giáo án), môn Hình học 10, chương II - Hệ thức lượng trong tam giác và trong đường tròn. Được biên soạn bằng MS Word, theo SGK Hình học năm 2000.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện18:16, 7/2/2007 (285 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Một file '''.zip''', chứa các bài soạn (giáo án), môn Hình học 10, chương II - Hệ thức lượng trong tam giác và trong đường tròn. Được biên soạn bằng MS Word, theo SGK Hình học năm 2000. Thể loại:2003 [[T
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.