Tập tin:Giao-an-Dai-so-10-SGK-2000-Chuong-II-Ham-so.zip

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giao-an-Dai-so-10-SGK-2000-Chuong-II-Ham-so.zip(kích thước tập tin: 143 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Một file .zip, chứa các bài soạn (giáo án), môn Đại số 10, chương II - Hàm số. Được biên soạn theo SGK Đại số năm 2000.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:43, 7/2/2007 (143 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Một file '''.zip''', chứa các bài soạn (giáo án), môn Đại số 10, chương II - Hàm số. Được biên soạn theo SGK Đại số năm 2000. Thể loại:2003 Thể_loại:Giáo án Điện tử Thể loại:Đại số 10
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: