Tập tin:Giao-an-Vat-ly-10-Nang-cao.zip

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giao-an-Vat-ly-10-Nang-cao.zip(kích thước tập tin: 477 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Đây không phải là những bài soạn mẫu mực để bạn tuân theo. Vì vậy bạn có thể sửa đổi để nó tốt hơn cho công việc của bạn.

Một file nén (.zip) chứa đầy đủ các bài soạn của môn Vật lý 10 (Nâng cao), 2006, được biên soạn bằng MS Word.

Tác giả của file này đã đồng ý upload nó lên VLOS và phát hành với Phạm vi công cộng.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:17, 4/3/2007 (477 kB)Thaiquyet (Thảo luận | đóng góp)Đã quay lại phiên bản cũ
12:43, 18/2/2007 (354 kB)Thaiquyet (Thảo luận | đóng góp)
17:59, 5/2/2007 (477 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Một file nén ('''.zip''') chứa đầy đủ các bài soạn của môn Vật lý 10 (Nâng cao), 2006, được biên soạn bằng MS Word. Tác giả của file này đã đồng ý upload nó lên VLOS và phát hành với Phạm vi công cộn
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: