Tập tin:GiaoAn11KPB.rar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
GiaoAn11KPB.rar(kích thước tập tin: 49 kB, kiểu MIME: unknown/unknown)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Giáo án 11 chương trùnh không phan ban từ bài 1 đến bài 11. xin quí vị độc giả góp ý them để giáo án ngày càng hoàn thiện

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:44, 16/3/2008 (49 kB)Khaibcmt (Thảo luận | đóng góp)Giáo án 11 chương trùnh không phan ban từ bài 1 đến bài 11. xin quí vị độc giả góp ý them để giáo án ngày càng hoàn thiện
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.