Tập tin:Gimp2.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Gimp2.png(128×128 điểm ảnh, kích thước tập tin: 9 kB, kiểu MIME: image/png)

Image from the Nuvola icon theme for KDE 3.x by David Vignoni

Source: http://www.icon-king.com

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:38, 28/11/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:38, 28/11/2006128×128 (9 kB)WikiSysop (Thảo luận | đóng góp)Image from the Nuvola icon theme for KDE 3.x by David Vignoni Source: http://www.icon-king.com
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.