Tập tin:Gioi thieu EASY- ROB 2.0.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Gioi_thieu_EASY-_ROB_2.0.doc(kích thước tập tin: 28 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Easy rob là công cụ mô phỏng robot sử dụng đồ hoạ trong không gian 3 chiều (3D) và các hình ảnh có thể hoạt động được. Chương trình cho phép thiết kế các robot đến 12 bậctự do. Chuyển động của Robot có thể được điều khiển theo các biến khớp hoặc các toạ độ Đề-các. Chúng ta cũng có thể mô tả động học của robot theo kiểu DH hoặc trong hệ toạ độ toàn cục. Các công cụ gắn trên khâu chấp hành cuối có thể thay đổi được . Robot mô phỏng có thể cầm nắm hoặc thả các đối tượng làm việc. Phần mềm cho phép ta xem được các hệ toạ độ đã gắn trên các khâu của robot, xem được quỹ đạo chuyển động của điểm cuối công cụ gắn trên khâu chấp hành. Cho phép ta lập trình điều khiển robot bằng phương pháp dạy học.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện04:59, 24/5/2010 (28 kB)Hoannv (Thảo luận | đóng góp) Easy rob là công cụ mô phỏng robot sử dụng đồ hoạ trong không gian 3 chiều (3D) và các hình ảnh có thể hoạt động được. Chương trình cho phép thiết kế các robot đến 12 bậctự do. Chuyển động của
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.