Tập tin:Globalizationg and Its Discontents.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Globalizationg_and_Its_Discontents.jpg(240×240 điểm ảnh, kích thước tập tin: 13 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Toàn cầu hóa và những mặt trái của nó

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:53, 13/1/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:53, 13/1/2007240×240 (13 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Toàn cầu hóa và những mặt trái của nó
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: