Tập tin:Graceful labeling of P 5.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(460×60 điểm ảnh, kích thước tập tin: 5 kB, kiểu MIME: image/png)

Mô tả 

Tải từ: Wikipedia Commons. Tác giả: Stefan Friedrich Birkner.

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện01:29, 12/12/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:29, 12/12/2010460×60 (5 kB)Wild Lion (Thảo luận | đóng góp)Tải từ: Wikipedia Commons. Tác giả: Stefan Friedrich Birkner.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: