Tập tin:Guhyasamaja.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(328×360 điểm ảnh, kích thước tập tin: 45 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hiển thân của Phật A-súc. Guhyasamaja.jpg for use with mandala

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:05, 29/11/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:05, 29/11/2007328×360 (45 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp)Guhyasamaja.jpg for use with mandala
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.