Tập tin:Hinh.-19.6-Phi-dai-tam-nhi.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(708×575 điểm ảnh, kích thước tập tin: 54 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:40, 22/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:40, 22/5/2009708×575 (54 kB)Thomp (Thảo luận | đóng góp)<center>Hình: Hình. 19.6 Phì đại tâm nhĩ.jpg</center>
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Trang sau có liên kết đến tập tin này: