Tập tin:H6-1.JPG

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(640×511 điểm ảnh, kích thước tập tin: 64 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:33, 25/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:33, 25/5/2009640×511 (64 kB)Nguyenphi bk (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.