Tập tin:HCV.TMH.1.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(252×277 điểm ảnh, kích thước tập tin: 129 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện01:11, 1/6/2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:11, 1/6/2014252×277 (129 kB)Tran Manh Hao (Thảo luận | đóng góp)
01:04, 1/6/2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:04, 1/6/2014566×461 (249 kB)Tran Manh Hao (Thảo luận | đóng góp)
01:03, 1/6/2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:03, 1/6/2014252×277 (129 kB)Tran Manh Hao (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: