Tập tin:HH11 C1 B1 Phep bien hinh.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
HH11_C1_B1_Phep_bien_hinh.ppt(kích thước tập tin: 265 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:31, 29/8/2011 (265 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: