Tập tin:HH11 C1 B6 Phep doi hinh va hai hinh bang nhau.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
HH11_C1_B6_Phep_doi_hinh_va_hai_hinh_bang_nhau.ppt(kích thước tập tin: 411 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Mô tả 

Nguồn: internet

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:18, 29/8/2011 (411 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Nguồn: internet
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: