Tập tin:HH11 C1 B6 Phep doi hinh va phep dong dang, Tran Van Huan.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
HH11_C1_B6_Phep_doi_hinh_va_phep_dong_dang,_Tran_Van_Huan.ppt(kích thước tập tin: 529 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Mô tả 

Nguồn: violet.vn

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:17, 29/8/2011 (529 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Nguồn: violet.vn
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.