Tập tin:Ha Long.rar

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Ha_Long.rar(kích thước tập tin: 441 kB, kiểu MIME: application/x-rar)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.
Tên đề tài Tìm hiểu về FET
Tên môn học Kỹ Thuật Điện Tử
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học hàm Giáo sư
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Tên khoa Cơ khí
Bộ môn Cơ Điện Tử
Tên sinh viên làm tiểu luận Hà Thành Long
Tên lớp Cơ điện tử 1
Khóa học k52
Thời gian làm tiểu luận 2 tuần

Nội dung tóm tắt

Tìm hiểu về FET

Giấy phép

Download

Các Tiểu luận mới

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:05, 23/3/2012 (441 kB)Motorola (Thảo luận | đóng góp)Tìm hiểu về FET
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.