Tập tin:Hankuko-chorok.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Hankuko-chorok.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 63 kB, kiểu MIME: application/pdf)

Tóm tắt (tiếng Hàn) bài Hoạt tính hormon của Cudrania tricuspidata và Mori cortex dùng các phương pháp thí nghiệm in vitro và in vivo.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:45, 11/1/20070×0 (63 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Tóm tắt (tiếng Hàn) bài Hoạt tính hormon của Cudrania tricuspidata và Mori cortex dùng các phương pháp thí nghiệm in vitro và in vivo.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.