Tập tin:Heronian trig.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Heronian_trig.png(214×151 điểm ảnh, kích thước tập tin: 4 kB, kiểu MIME: image/png)

hình phổ thông

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện03:24, 12/7/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:24, 12/7/2010214×151 (4 kB)Future ahead (Thảo luận | đóng góp)hình phổ thông
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: