Tập tin:Hinh6-18.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(800×600 điểm ảnh, kích thước tập tin: 36 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

hình6.17:ức chế không thuận nghịch:DIPF tạo cầu nối cộng hoá trị bền với chuỗi bên của acide amine Serine tại vị trí hoạt hoá enzyme Trysin.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:44, 7/4/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:44, 7/4/2006800×600 (36 kB)Phương (Thảo luận | đóng góp)hình6.18 : Ức chế thuận nghịch : a) ức chế cạnh tranh : gắn tạm thời với vị trí hoạt hoá enzyme, ví dụ enzyme succinate dehydrogenase, oxaloacetate là chất ức chế cạnh tranh với cơ chất succinate b) ức chế
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: