Tập tin:Hinh 3.8.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Hinh_3.8.gif(300×233 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình 3.8 Hình phác họa mô tả hiệu số điện thế và điện thế trong của sợi trục trong cuốn sách.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:35, 24/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:35, 24/5/2010300×233 (1 kB)Phuongdv (Thảo luận | đóng góp)Hình 3.8 Hình phác họa mô tả hiệu số điện thế và điện thế trong của sợi trục trong cuốn sách.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: