Tập tin:Hinh hoc 11 C2 B3 Duong thang va mat phang song song.7z

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Hinh_hoc_11_C2_B3_Duong_thang_va_mat_phang_song_song.7z(kích thước tập tin: 108 kB, kiểu MIME: text/plain)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:03, 13/11/2011 (108 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp) Thể loại:Hình học Thể loại:Lớp 11 Thể loại:Bài giảng Điện tử
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: