Tập tin:Hinh-hoc-12-CB-CII-B2-T1-Phuong-trinh-mat-phang-Nguyen-The-Phuc-2008.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Hinh-hoc-12-CB-CII-B2-T1-Phuong-trinh-mat-phang-Nguyen-The-Phuc-2008.doc(kích thước tập tin: 139 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:45, 19/8/2008 (139 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp) Category:Hình học 12 Category:Giáo án Điện tử Category:Nguyễn Thế Phúc Category:2008 Category:Ban Khoa học Cơ bản Category:Tệp tin MS Word
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: