Tập tin:Hippocampus.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(231×274 điểm ảnh, kích thước tập tin: 39 kB, kiểu MIME: image/png)
Vùng Hippocapus là cấu trúc nằm bên trong thuỳ thái dương của não bộ. Hình ảnh minh hoạ mặt dưới của não bộ, thùy chán của não ở phía trên, thùy chẩm nằm ở phí dưới. Nguồn hình: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hippocampus.png. - Public-domain: copyright disclaimed http://en.wikipedia.org/wiki/User:Washington_irving User:Washington_irving.
Tiêu bản này sẽ xếp trang vào Thể loại:Ứng viên chuyển đổi giấy phép.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện10:20, 10/7/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:20, 10/7/2008231×274 (39 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Vùng Hippocapus là cấu trúc nằm bên trong thuỳ thái dương của não bộ. Hình ảnh minh hoạ mặt dưới của não bộ, thùy chán của não ở phía trên, thùy chẩm nằm ở phí dưới. Nguồn hình: http://en.wikipedia.o
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: