Tập tin:Homi k bhabha.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Homi_k_bhabha.jpg(165×226 điểm ảnh, kích thước tập tin: 14 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả

Miêu tả: Homi K. Bhabha Nguồn gốc: http://www.fas.harvard.edu/~english/people/facultyprofiles.html Giấy phép: This is a copyrighted image that has been released by a company or organization to promote their work or product in the media, such as advertising material or a promotional photo in a press kit. The copyright for it is most likely owned by the company who created the promotional item or the artist who produced the item in question; you must provide evidence of such ownership. Lack of such evidence is grounds for deletion.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện04:11, 17/4/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 04:11, 17/4/2009165×226 (14 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)== Miêu tả == Miêu tả: Homi K. Bhabha Nguồn gốc: http://www.fas.harvard.edu/~english/people/facultyprofiles.html Giấy phép: This is a copyrighted image that has been released by a company or organization to promote their work or product in th
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: