Tập tin:Huan TichVoHuong-10.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Huan_TichVoHuong-10.ppt(kích thước tập tin: 304 kB, kiểu MIME: application/vnd.ms-powerpoint)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Bài giảng Hình học 10: Tiết 19 - 20. Tích vô hướng của hai vectơ.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:05, 13/12/2007 (304 kB)Tienggioxonxao 2339 (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.