Tập tin:Huan Tich 1 so voi 1VT H10-1.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Huan_Tich_1_so_voi_1VT_H10-1.ppt(kích thước tập tin: 147 kB, kiểu MIME: application/vnd.ms-powerpoint)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Bài giảng Hình học 10: Tích vô của vectơ với một số. (SGK Nâng cao)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:57, 13/12/2007 (147 kB)Tienggioxonxao 2339 (Thảo luận | đóng góp)Bài giảng Hình học 10 SGK Nâng cao
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.