Tập tin:Human anatomy.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(378×475 điểm ảnh, kích thước tập tin: 34 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

By: Sylvia S. Mader ISBN: 0072935170 Publisher: McGraw-Hill Science/Engineering/Math - 2004-01-20 Paperback | | 444 Pages | List Price: $79.38 (USD) | Sales Rank: 264590

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:12, 1/10/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:12, 1/10/2006378×475 (34 kB)Cao Xuân Hiếu (Thảo luận | đóng góp)By: Sylvia S. Mader ISBN: 0072935170 Publisher: McGraw-Hill Science/Engineering/Math - 2004-01-20 Paperback | | 444 Pages | List Price: $79.38 (USD) | Sales Rank: 264590
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: