Tập tin:Hypotroc1.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Hypotroc1.gif(200×200 điểm ảnh, kích thước tập tin: 8 kB, kiểu MIME: image/gif, có lặp, 30 khung ảnh, 3,0 s)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện01:03, 18/4/2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:03, 18/4/2014200×200 (8 kB)Cohtran (Thảo luận | đóng góp)Đã lùi về phiên bản lúc 12:28, 17/4/2014
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.