Tập tin:Iching-hexagram-07.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Iching-hexagram-07.png(70×70 điểm ảnh, kích thước tập tin: 180 B, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:36, 8/12/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:36, 8/12/200670×70 (180 B)WikiSysop (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: