Tập tin:Imbox content.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Imbox_content.png(40×40 điểm ảnh, kích thước tập tin: 3 kB, kiểu MIME: image/png)

Giấy phép


Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ đây phát hành nó dưới giấy phép sau:

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:58, 22/11/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:58, 22/11/201040×40 (3 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.