Tập tin:K5p.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(319×322 điểm ảnh, kích thước tập tin: 10 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Bạn đang cần Gibberellic acid (gibberellin) GA3( Để nghiên cứu hay thử nghiệm…. ). Hãy gọi cho tôi: 0912.793.793

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:37, 28/10/2009
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin
319×322 (10 kB)Phanvankhoinguyen (Thảo luận | đóng góp)Bạn đang cần Gibberellic acid (gibberellin) GA3( Để nghiên cứu hay thử nghiệm…. ). Hãy gọi cho tôi: 0912.793.793
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.