Tập tin:Kate Shepherd tacpham.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(305×400 điểm ảnh, kích thước tập tin: 34 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả: Tranh vẽ của Kate Shepherd Tác giả: Kate Shepherd

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:39, 22/4/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:39, 22/4/2009305×400 (34 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Miêu tả: Tranh vẽ của Kate Shepherd Tác giả: Kate Shepherd
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: