Tập tin:Khong-bao-thuc-vat.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Khong-bao-thuc-vat.jpg(260×209 điểm ảnh, kích thước tập tin: 8 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Không bào trong tế bào thực vật thường rất lớn. Không bào lớn nằm ở trung tâm này là của tế bào 1 cây trưởng thành. Những không bào nhỏ hơn có thể thây ở phía cuối của tế bào.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:41, 17/3/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:41, 17/3/2006260×209 (8 kB)Võ Thị Phương Thảo (Thảo luận | đóng góp)Không bào trong tế bào thực vật thường rất lớn. Không bào lớn nằm ở trung tâm này là của tế bào 1 cây trưởng thành. Những không bào nhỏ hơn có thể thây ở phía cuối của tế bào.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: