Tập tin:Khoang cach.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Khoang_cach.ppt(kích thước tập tin: 787 kB, kiểu MIME: application/vnd.ms-powerpoint)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Giáo án điện tử Bài khoảng cách Tiết 1-Hình 10-Nâng cao

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:17, 7/12/2007 (787 kB)Uncom (Thảo luận | đóng góp)Giáo án điện tử Bài khoảng cách Tiết 1-Hình 10-Nâng cao
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.