Tập tin:Khuyen khich tre ve trong gio hoc.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(500×390 điểm ảnh, kích thước tập tin: 123 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Mô tả 

canstockphoto.com.

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện10:58, 1/4/2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:58, 1/4/2017500×390 (123 kB)Tủ sách Khoa học - VLOS (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: