Tập tin:Kiem-tra-danh-gia-chu-de-ba-dinh-luat-newton-theo-dinh-huong-phat-trien-nang-luc-6.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Kiem-tra-danh-gia-chu-de-ba-dinh-luat-newton-theo-dinh-huong-phat-trien-nang-luc-6.jpg(172×120 điểm ảnh, kích thước tập tin: 4 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện03:37, 25/9/2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:37, 25/9/2017172×120 (4 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.