Tập tin:Kinhphi hangmuc.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Kinhphi_hangmuc.jpg(227×146 điểm ảnh, kích thước tập tin: 21 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Kinh phí của Chương trình PERI tại Parkistan được phân bổ theo những hạng mục: nội dung; đào tạo; trợ giúp kỹ thuật; quảng bá tài nguyên số, , Hình ảnh lấy từ nguồn: http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=78&News=1026&CategoryID=32

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:20, 12/9/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:20, 12/9/2008227×146 (21 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Kinh phí của Chương trình PERI tại Parkistan được phân bổ theo những hạng mục: nội dung; đào tạo; trợ giúp kỹ thuật; quảng bá tài nguyên số, {{Sử dụng hợp lý}}, Hình ảnh lấy từ nguồn: http://www.tia
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: