Tập tin:Linh-Hon-Khong-Co.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Linh-Hon-Khong-Co.doc(kích thước tập tin: 462 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

"Linh Hồn Không Có" là một quyển sách xác định không có linh hồn, đồng thời giải thích các hiện tượng huyền bí, siêu hình, tâm linh dưới cái nhìn của Phật Giáo. • Những hiện tượng ngoại cảm, cõi âm, thế giới sau khi chết của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, Anh Nhã,… Bà Vanga. • Nhân điện. • Trái Tim của Thích Quảng Đức. • Nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng, Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. • Xác còn nguyên vẹn của bà thánh Bernadette. • Người chết rồi vẫn còn ói máu tươi. • Sự màu nhiệm của những bàn tay chữa lành bệnh. • Đạo Phật Tây Tạng - DaLai LatMa. • Có phải linh hồn đi tái sanh hay là cái gì đi tái sanh? • Thế giới siêu hình do đâu mà có? • Cô Đồng,… • V.v…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện06:32, 15/1/2011 (462 kB)Phimanh (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: