Tập tin:Luan-van-Bien-phap-nang-cao-hieu-qua-viec-trang-bi-lich-su-trong-day-hoc-mon-Toan-Bui-Linh-Phuong-2009.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Luan-van-Bien-phap-nang-cao-hieu-qua-viec-trang-bi-lich-su-trong-day-hoc-mon-Toan-Bui-Linh-Phuong-2009.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 2,44 MB, kiểu MIME: application/pdf)

Miêu tả

Nguồn: vnmath.com

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện18:05, 31/10/20110×0 (2,44 MB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Nguồn: vnmath.com Thể loại:Luận văn Thể loại:Toán học Thể loại:Lịch sử Thể loại:Bình Linh Phượng Thể loại:2009
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.