Tập tin:LucMaoTuDuy Do.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
LucMaoTuDuy_Do.gif(100×72 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình tự vẽ để minh họa bài lục mạo tư duy

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện03:46, 31/3/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:46, 31/3/2006100×72 (1 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp)Hình tự vẽ để minh họa bài lục mạo tư duy
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: