Tập tin:MCF-7 cell proliferation assay.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
MCF-7_cell_proliferation_assay.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 54 kB, kiểu MIME: application/pdf)

Protocol: Kiểm tra hoạt tính estrogen của hóa chất hoặc dược phẩm bằng phương pháp thử trên môi trường nuôi cấy tế bào ung thứ vú (MCF-7 cells)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:11, 19/1/20070×0 (54 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Protocol: Kiểm tra hoạt tính estrogen của hóa chất hoặc dược phẩm bằng phương pháp thử trên môi trường nuôi cấy tế bào ung thứ vú (MCF-7 cells)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.