Tập tin:MTAB.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
MTAB.gif(200×191 điểm ảnh, kích thước tập tin: 41 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình thái tim sau khi thắt cung động mạch chủ

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:25, 17/3/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:25, 17/3/2007200×191 (41 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Hình thái tim sau khi thắt cung động mạch chủ
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: