Tập tin:Mach-do-luc-nhom-Thao-Long-Tung.rar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mach-do-luc-nhom-Thao-Long-Tung.rar(kích thước tập tin: 1,15 MB, kiểu MIME: application/x-rar)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

mạch đo lực nhóm Thảo-Long-Tùng..ĐTYSS-k51.ĐHBKHN

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:11, 23/5/2010 (1,15 MB)Cuopbiensahara (Thảo luận | đóng góp)mạch đo lực nhóm Thảo-Long-Tùng..ĐTYSS-k51.ĐHBKHN
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Trang sau có liên kết đến tập tin này: