Tập tin:Magpie.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(444×600 điểm ảnh, kích thước tập tin: 36 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Chim Chích chòe với viền lông trắng xám. Ảnh Prior H, Schwarz A, Güntürkün O, Tạp chí PLoS Sinh vật học, doi:10.1371/journal.pbio.0060202, dẫn theo nguồn http://www.sciencedaily.com

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:25, 19/8/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:25, 19/8/2008444×600 (36 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Chim Ác là với viền lông trắng xám. Ảnh Prior H, Schwarz A, Güntürkün O, Tạp chí PLoS Sinh vật học, doi:10.1371/journal.pbio.0060202, dẫn theo nguồn http://www.sciencedaily.com
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: