Tập tin:Map3.JPG

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(300×323 điểm ảnh, kích thước tập tin: 24 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Bản đồ biểu thị độ dày của lớp trầm tích ở cực nam của sao Hỏa. Lớp trầm tích này chứa phần lớn là băng và được chứng minh bởi thiết bị MARSIS dùng để thăm do chiều sâu lớp dưới bề mặt và tầng điện ly trên sao Hỏa (Ảnh của NASA/JPL/ASI/ESA/Univ. of Rome/MOLA Science Team/USGS)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:40, 21/3/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:40, 21/3/2007300×323 (24 kB)Soledad (Thảo luận | đóng góp)Bản đồ biểu thị độ dày của lớp trầm tích ở cực nam của sao Hỏa. Lớp trầm tích này chứa phần lớn là băng và được chứng minh bởi thiết bị MARSIS dùng để thăm do chiều sâu lớp dưới bề mặ
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Trang sau có liên kết đến tập tin này: