Tập tin:Mdl thoiluan 3D.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mdl_thoiluan_3D.jpg(286×227 điểm ảnh, kích thước tập tin: 30 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:27, 25/9/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:27, 25/9/2007286×227 (30 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.